Епигастрални хернии

Епигастрални хернии

Епигастралните хернии са известни още като хернии на бялата линия, която се разполага на предната коремна стена от гръдната кост до пъпа.
Получават се в резултат на повишено вътрекоремно налягане и разрушаване на мрежестата структура на сухожилните разтеглици в областта, които са пробити от кръвоносни съдове.

Според локализацията си се делят на епигастрални, най-честите (81%), околопъпни - параумбиликални (16%) и хипогастрални (3%).
Често тези хернии се установяват случайно или пък са с доста драматична клинична картина, поради малките размери на сака и честите заклещвания. При отлагане на лечението, което е само хирургично,  придобиват огромни размери.

  
Епигастрална херния

Схематично представяне на епигастрална херния
Схематично представяне на епигастрална херния
 

Имате въпрос? Ще се радваме да Ви отговорим!

Изпрати запитване

Контакти

София 1407
КОНТАКТИ: ВИТА База 2 - ул. “Филип Кутев“ №10
Телефони: 024522000
Е-mail: [email protected]