Екип

Д-р Емил Костадинов - Хирург

Биография: Д-р Емил Костадинов е част от екипа на МБАЛ Вита от май 2020. Специалист хирург в София с 20 години опит и основни интереси в областта на минимално-инвазивната (лапароскопска) хирургия, дебелочревната хирургия, проктологична хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, хирургия на херниите. Извършва минимално-инвазивни проктологични процедури, минимално инвазивно лечение на жлъчно каменна болест, на слабинни хернии, лапароскопска дебелочревна хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, включително сентинални биопсии.

Биография:
1995 - 2001 - Висше образование – МУ София
2002 - 2004 - Хирург в МОДОЗС Велико Търново
2004 - Докторант, "Наследствен неполипозен колоректален карцином и полипозни чревни синдроми" - Клиника по хирургия, Царица Йоанна-ИСУЛ. Акад. Д. Дамянов

2007 - 3-месечно обучение "Горна гастро-интестинална хирургия" в болница "Каролинска" (Karolinska Universitetssjukhuset), Стокхолм, Швеция; prof. Åke Andrén-Sandberg
2008 - Придобита специалност по хирургия
2009 - Лапароскосопска хирургия – МУ, София
2010 - Трансанална ендоскопска микрохирургия (TEMS) – практическо обучение и сертификат, ВМА-София
2012 - Минимално инвазивно лечение при хемороидална болест - "THD" Policlinico Universitario "Agostino Gemelli", Roma, Italy, prof. Carlo Ratto
2013 - Маркиране и биопсия на стражеви лимфни възли при ранен рак на гърдата. ВМА-София, проф. Г. Байчев
2013 - Хирургично имплантиране на катетри за перитонеална диализа. Университетски клиничен център (UKC) Maribor Slovenia
2016 - Лапароскопско имплантиране на катетри за перитонеална диализа. IKEM Prague Czech republic.
2017 - Трансанална ендоскопска микрохирургия – TEM. Сертификат за професионална квалификация ПК №26/09.03.2017. Медицински университет - Плевен.
2017 - Хирургия на херниите: конвенционален и ендоскопски подход. (Masterclass). Erricos Dunnant Hospital Center in Athens
2018 - ZEISS INTRABEAM практически курс и сертификат за интраоперативна лъчетерапия. Модул 1: Обща част; Модул 2: Колоректални и гастроинтестинални болести. Залцбург, Австрия
2018 - Лапароскопска колоректална хирургия (Masterclass). Prof. I. Mattar; Bnai Zion Med Center, Haifa, Israel
2019 - European PD University for Surgeons, Vienna, Austria
2011 - 2020 - Асистент по хирургия, Клиника по хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, МУ-София.
2012 - 2020 - Шеф-екип
2019 - 2020 - Завеждащ I-ви сектор, Клиника по хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, МУ-София.

Придобити сертификати:
- 2008 г. - Лапароскопска хирургия;
- 2011 г. и 2015 г. - Трансанална ендоскопска микро хирургия;
- 2012 г. - Биопсия на стражеви лимфен възел;
- 2019 г. - Ендоскопско лечение на хернии;
Придобити допълнителни квалификации с преминати курсове:
- 2019 г. - Лапароскопска дебелочревна хирургия;
- 2012 г., 2016 г. и 2019 г. - Конвенционално и миниинвазивно поставяне на катетър за перитонеална диализа;
- Обучение за лечение на хемороидална болест (THD).

Членства:
Български лекарски съюз
Българско хирургическо дружество
IASGO (International association of surgeons, gastroenterologists and oncologists)


Научни проекти и грантове:

Договор №12-Д/18.04.2005 – МУ-София (Водещ изследовател)
Проучване върху клиничните и молекулно-генетични особености на наследствения неполипозен колоректален карцином (HNPCC) в българската популация.

Договор №34/2006 – МУ-София (Изследовател)
Проучване нивото на информираност относно наследствения колоректален карцином сред групи лекари и пациенти в България.
Фонд научни изследвания – 2009; Конкурс "Млад изследовател" (Изследовател)

Infrared SrBr 2 vapour laser for application in surgery.
Грант 2015 – МУ-София (Изследовател)
Рандомизирано, проспективно, едноцентрово проучване на клиничен протокол за ускорено възстановяване след сегментна дебелочревна резекция.

Участие в експертни бордове:
MORE 2011 – Колоректален и анален карцином (link)
MORE 2015 – Меланом (
"СПРИ и се прегледай" Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания

Учебници:
Дамянов Д, Костадинов Е. "Лапароскопско стадиране на туморите на стомашно-чревния тракт". Д. Дамянов: Ръководство по хирургия с атлас/ Т. Пожарлиев. Том XV:333-342; София 2008, „Проф. Марин Дринов”. ISBN: 978-954-322-280-3.

Публикации:
Има над 25 публикации в български и международни издания, 4 от които в индексирани списания с импакт фактор.

Приноси:
В УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" д-р Костадинов въвежда оперативни методи, които понастоящем са част от рутинната хирургична практика: TEMS – трансанална ендоскопска микрохирургия; TaTME – трансанална тотална мезоректална ексцизия при ултраниски карциноми на правото черво; извършва хирургични намеси в профилактичен обем при наследствени форми на дебелочревен карцином; TEP – лапароскопска тотална екстраперитонеална пластика при слабинна херния; SLNB – биопсия на стражевия лимфен възел (БСЛВ) при малигнен меланом; MILND – минимално инвазивна ингвинална лимфна дисекция; стандартизиран оперативен подход при ингвино-феморална и ингвино-илиачна лимфна дисекция; лапароскопско и конвенционално поставяне на катетър за перитонеална диализа; операции при хемороиди – THD (трансанална хемороидална деартериализация) и перианални фистули – LIFT (Ligation of Intersphinceric Fistula Tract).

Награди:
Българско хирургическо дружество /2010/ Грамота за принос към дейността на дружеството
Българско хирургическо дружество /2014/ Грамота и плакет за за дългогодишна активна дейност

Запази час онлайн

Имате въпрос? Ще се радваме да Ви отговорим!

Изпрати запитване

Контакти

София 1407
КОНТАКТИ: ВИТА База 2 - ул. “Филип Кутев“ №10
Телефони: 024522000
Е-mail: [email protected]

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах